Вид на продажба


Електронска јавна аукција (8)
Слободна (комерцијална) продажба (8)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/18-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-11 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-7 (3)
05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/1 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-4 (1)
05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/13 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 20-5/1 (1)
05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-25/10-1 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7/1 (1)
РД Струмица, Решение бр.27-57/1 од 25.04.2019 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 897,926 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 11:00:00

Машина за пакување или завивање

Машина за пакување или завивање, за затварање на пелен...

Електронска јавна аукција
Цена: 673,786 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 11:00:00

Машина за подготвување на пелени

Машина за подготвување на пелени Sticker- EngineРазгледување...

Електронска јавна аукција
Цена: 6,100,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 11:00:00

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ ...

МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ И ДРУГА ДОПОЛНИТЕЛНА О...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,300,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.05.2019 11:00:00

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.б...

Работна машина БУШАЛИЦА со сер.бр.2011321 ,произв. 2011 ,моде...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list