Вид на продажба


Електронска јавна аукција (12)
Слободна (комерцијална) продажба (1)


Продажба


Јавна аукција


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/6 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-3 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 2,221,231 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

КУЛА КРАН

КУЛА КРАН LINDENCOMANSA  5LC 5010 МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО НАС...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list