Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,050,000 МКД

Понуди: 0

Заврши на:
27.09.2018 11:00:00

Машина

Солтер во две бои SERI, тип MS 2200 ,Сериски број 112207 , Година ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list