Вид на продажба


Електронска јавна аукција (7)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


06/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-3 (1)
05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/26 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/14 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА BOCH GWS-22-230 HJ ПАРЧИЊА(2) МЕСТО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ ПАРЧИЊА(229)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР НА НОГАЛКИ БЕЛИЈА-ЖОЛТ И ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

МЕТАЛНИ КОШЕВИ

МЕТАЛНИ КОШЕВИ ПАРЧИЊА(31)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТ...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 6,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ЦИРКУЛАР

ЦИРКУЛАР  МШ 50  МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЛ. III МАК...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list