Вид на продажба


Електронска јавна аукција (12)
Слободна (комерцијална) продажба (15)


Продажба


Јавна аукција


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/4-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/8 (1)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/23 (5)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/29 (4)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/13 (12)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/23 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/24 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР ГОЛЕМ СО 2 ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ИГЛА БЕЗ ОЗНАКА МЕСТО...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР МАЛ-PAKLITE ПАРЧИЊА(2)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ВИБРАТОР

ВИБРАТОР ГОЛЕМ-RURMEC МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТАРОТ З...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА BOCH GWS-22-230 HJ ПАРЧИЊА(2) МЕСТО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА СО ПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН МЕСТО НА РАЗГ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА ISKRA PROFESIONAL МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ В...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list