Вид на продажба


Електронска јавна аукција (12)
Слободна (комерцијална) продажба (15)


Продажба


Јавна аукција


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/4-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/8 (1)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/23 (5)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/29 (4)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/13 (12)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/23 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/24 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА BOCH-PKC.S-4 И МЕТАБО ПАРЧИЊА(2)СЕКОЈ Р...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА

РАЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА BOCH-AKE-30 S ПАРЧИЊА(4) МЕСТО НА РАЗГЛ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН

МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН МАЛА  (1ОТКАЧЕН БУБАЊ)ПАРЧИЊА(2)МЕС...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ ПАРЧИЊА(229)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР НА НОГАЛКИ БЕЛИЈА-ЖОЛТ И ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

МЕТАЛНИ КОШЕВИ

МЕТАЛНИ КОШЕВИ ПАРЧИЊА(31)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТ...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list