Продажба


Јавна аукција


20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-2 (1)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/4 (2)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/4 (6)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27/4 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-6/1-2/1-3 (7)
20/РД Тетово заклучок бр.26-9/4583-Т20  (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/7 (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/24 (3)
20/РД Тетово заклучок бр.2619/8203-Т/9 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/259 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/260 (1)
20/2017 ДГДО Заклучок бр. 25-5010/1 од 04.12.2017 година  (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/261 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/262 (22)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/263 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/264 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/265 (3)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/266 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/267 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/268 (4)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/269 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/270 (1)
20/17 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/22 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 135,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Компјутер-кукиште 9,ТВ-TELEFUNCEN 2,ТВ-Q...

Компјутер-кукиште кол.9,ТВ-TELEFUNCEN кол.2,ТВ-QADRO кол.3,ТВ-GRUNDIN...

Електронска јавна аукција
Цена: 10,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Компјутер-кукиште кол.1,ТВ-FUEGO кол...

Компјутер-кукиште кол.1,ТВ-FUEGO кол.2Разгледување секој р...

Електронска јавна аукција
Цена: 71,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

Штамп.2,Тастат.4Маус 4,ТВ-QUADRO 3,TOMPSON,...

Штампач кол.1,Монитор кол.3,Тастатури кол.2Маус кол.3,ТВ-QU...

Електронска јавна аукција
Цена: 29,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

МАУС кол.3,ШТАМПАЧ кол.1,тастатура...

МАУС кол.3,ШТАМПАЧ кол.1,тастатура кол.2,МОНИТОР кол.3,ком...

Електронска јавна аукција
Цена: 22,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

TV-FILIPS,Штампач кол..1тастатура кол....

TV-FILIPS,Штампач кол..1тастатура кол.2 маус кол.2 тв-нео,мони...

Електронска јавна аукција
Цена: 66,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

компј.кол.6 TV-TCL,LG,SAMSUNG.FINLUK,QUATRO,GRUNGING...

компј.кол.6 TV-TCL,LG,SAMSUNG.FINLUK,QUATRO,GRUNGING,LGРазгледување секој ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list