Продажба


Јавна аукција


20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-2 (1)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/4 (2)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/4 (6)
20/2017 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27/4 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-6/1-2/1-3 (7)
20/РД Тетово заклучок бр.26-9/4583-Т20  (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/7 (5)
20/2017 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/24 (3)
20/РД Тетово заклучок бр.2619/8203-Т/9 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/259 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/260 (1)
20/2017 ДГДО Заклучок бр. 25-5010/1 од 04.12.2017 година  (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/261 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/262 (22)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/263 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/264 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/265 (3)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/266 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/267 (1)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/268 (4)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/269 (2)
20/2017 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 26-153/270 (1)
20/17 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/22 (2)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 8,855 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

ТОРБА БЕЈСИК 01

ТОРБА БЕЈСИК 01-Количина 506Разгледување: Центар за запл...

Електронска јавна аукција
Цена: 392,882 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

НАВЛАКА ЗА ЛЕЖАЛКИ ЗА ПЛАЖА Л1

НАВЛАКА ЗА ЛЕЖАЛКИ ЗА ПЛАЖА Л1 ( дел без врзалки)-Количи...

Електронска јавна аукција
Цена: 129,276 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ

НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ-Количина 4104Разгледување: Це...

Електронска јавна аукција
Цена: 111,416 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ

НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ-Количина 3537Разгледува...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,135 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01

НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01-Количина 87Разгледување: Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 20,458 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.12.2017 11:00:00

НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01

НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01-Количина 167Разгледување: Центар ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list