Продажба


Јавна аукција


Регионална дирекција Штип бр.28-15/13-1 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/10- 3 (1)
Регионална дирекција Штип бр 28-15/2-5  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/3-5 (1)
Регионална дирекција Штип бр 28-15/14-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-5 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-4 (1)
07/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/27 (5)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-4 (1)
07/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/49 (1)
07/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/50 (1)
07/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/52 (1)
07/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/53 (4)
07/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/54 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 92,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2018 11:00:00

ПМВ Фиат пунто година на произво...

ПМВ Фиат пунто година на производство 2005г.рег.бр.KO-6986-AB,...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list