Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/15 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 7-7 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-6 (1)
09/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25 (2)
09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/27-7 (1)
09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/28/7 (2)
09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-4 (2)
09/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-5-2 (1)
09/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/55 (1)
09/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/58 (4)
09/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/59 (1)
09/18 РД Прилеп 25-5233/7 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/56 (1)
09/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/57 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 664,436 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.09.2018 11:00:00

Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,...

Градежно земјиште ГЗ,ГНЗ скица 37,бр.на зграда 0 ,ИЛ 1458,по...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list