Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/1-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-2 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6 (16)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-5 (6)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/3 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/4 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/5 (7)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-5 (3)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/6 (1)
03/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/7 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-3 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-5 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-5 (8)
РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/55-5 (7)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/3 (1)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/2 (3)
03/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/11 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 160,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Приклучно -GORICA

Приклучно GORICA,година на производство 1975,Рег.ознака PP-859...

Електронска јавна аукција
Цена: 136,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Приклучно

Приклучно JAMBO-JAMBO,година на производство 1986,Рег.ознака P...

Електронска јавна аукција
Цена: 480,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило MAN, година на производство 2002,Ре...

Електронска јавна аукција
Цена: 300,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило IVECO, година на производство 2001,Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 140,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило ,FAP 1314година на производство  ...

Електронска јавна аукција
Цена: 150,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 22.03.2019 11:00:00

Автобус-Комбе

Автобус-Комбе PEUGEOT BOXER година на производство 2000 ,Рег.оз...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list