Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/27-7 (1)
06/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/14-4/1 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-6 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-8 (7)
06/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/2 (1)
06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/5 (12)
06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/5 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-1 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-8 (1)
06/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/17 (1)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/19 (3)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/18 (1)
06/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/20 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 2719-13/2-25/2-9 (1)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/1 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,110,480 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 27761,51 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 797 ИЛ 167 КО БРАТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 103,584 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 5, 4316,44 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 797 ИЛ 167 КО БРАТИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 82,520 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 8251,6 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 796 ИЛ 167 КО БРАТИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 128,592 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 8 5356,53 М2 МВ КОРИЈА КП 158 ИЛ 167 КО БРАТИН ДОЛ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 88,704 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ ПАСИШТА

ЗЗ ПАСИШТА КЛАСА 7, 3695,78 М2 МВ СИМО КРУША КП 111 ИЛ 167 КО БРА...

Електронска јавна аукција
Цена: 599,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 14980,34 М2 МВ НАД СЕЛО КП 529 ИЛ 167 КО БРАТИН Д...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list