Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/27-7 (1)
06/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/14-4/1 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-6 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/39-8 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-8 (7)
06/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/2 (1)
06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/5 (12)
06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/5 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-1 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-8 (1)
06/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/17 (1)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/19 (3)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/18 (1)
06/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/20 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 2719-13/2-25/2-9 (1)
06/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/1 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 93,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

Компјутер -куќиште ,Телевизори, ,...

Група 3:Маус  кол.4; Тастатура кол.5 ;Монитори  кол.7; ...

Електронска јавна аукција
Цена: 31,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

Компјутер -куќиште ,Телевизори

 Група 2:Компјутер куќиште  DELL некомплетни  кол....

Електронска јавна аукција
Цена: 17,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

Телевизори

Група 1:ТВ- BEKO   кол. 1 ; ТВ-  VIVAX   кол. 2 ;ТВ-TOMPSO...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list