Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/5-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/4-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-2 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-7 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-9 (7)
РД Прилеп број 28-19-13/39-9 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/30-5 (1)
07/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/4 (3)
07/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/5 (1)
07/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/21 (1)
07/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/22 (3)
07/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/23 (1)
07/2019 ДГДО Решение бр.1211/5 од 04.07.2019 (16)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/27-8 (1)
07/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/29 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 109,440 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Приклучно -GORICA

Приклучно GORICA, година на производство 1975. Рег. Таблица P...

Електронска јавна аукција
Цена: 328,320 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило MAN, година на производство 2002. Р...

Електронска јавна аукција
Цена: 205,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, IVECO, година на производство 2001. ...

Електронска јавна аукција
Цена: 95,760 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, FAP 1314, година на производство 198...

Електронска јавна аукција
Цена: 246,240 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, MAN модел DFK, година на производс...

Електронска јавна аукција
Цена: 102,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Автобус-Комбе

Автобус Комбе PEUGEOT BOXER, година на производство 2000. Рег. Т...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list