Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/8 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-9 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-11  (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1 (5)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/24 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (15)
09/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5 (1)
09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6 (3)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7 (1)
09/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/30 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-10 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/27-10 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 84,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO- 21Х50 пакети Разгледување :Во Цен...

Електронска јавна аукција
Цена: 45,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-плави-6х15 +5 пакетиРазгледување : Во Ц...

Електронска јавна аукција
Цена: 12,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-(1Х30)зелени-5х5пакетиРазгледување : Во...

Електронска јавна аукција
Цена: 29,440 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-(8Х15)-23Х8 пакети Разгледување : Во Центар ...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE-25Х6 пакети Разгледување : Во Цента...

Електронска јавна аукција
Цена: 79,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI (8X30)-33Х8 пакети  Разгледување :Во Це...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list