Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-16 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-5 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-1 (1)
10/2019 -Рд Тетово/27-8/28-8/2-510-Т/2-1 (14)
РД Прилеп број 28-19-13/58-19 (15)
10/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/4 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5 (3)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/6 (12)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/7 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/15-32/12 (5)
10/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/25 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-27/13-10 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-12 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-12-1 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 322,875 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ MITSUBISI L 200ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004Возилото е оштет...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,592 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ KIA RIO ДЦ 221  1,3 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 2002ВОЗИЛОТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 43,050 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT JBADBГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 1998ВОЗИЛОТО Е ХАВАРИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,444,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ГЛОДАРКА ЗА АСВАЛТ

Глодарка за асвалт WIRTGEN 200 DCГодина на производство 1999Не...

Електронска јавна аукција
Цена: 430,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Гредер

ГРЕДЕР FAUN-FRISHS B.40300ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 1980Гредерот е ...

Електронска јавна аукција
Цена: 344,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Булдужер

Булдужер Д3 С.Бр.501599Година на производство 1987Булдужеро...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list