Продажба


Јавна аукција


11/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/14-4/2 (1)
11/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-9  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-17 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-6 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/58-20 (15)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-2 (1)
11/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/5 (1)
11/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/26 (1)
11/2019-Рд Тетово Решение бр.27-8/28-8/2-510-Т/2-2 (11)
11/2019 РдТетово27-8/ДДВ-787-Г/3 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (2)
11/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5-1 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 4-4/1 (1)


Резултати

Не се пронајдени резултати!


Совети