Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/58-22 (15)
РД Прилеп број 2719-13/5/1-26/1 (1)
01/2020 РдТетово 27-8/787-Г/3-3 (5)
01/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-4 (10)
01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/28 (5)
01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/27 (17)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/39-13 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/37-13-1 (2)
РД Прилеп број 28-19-27/13-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-3/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-3/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-3/1 (1)
01/2020 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5-2 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 52,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO- 21Х50 пакетиРазгледување Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 28,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-плави-6х15 +5 пакетиРазгледување Цента...

Електронска јавна аукција
Цена: 7,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕЌИ-(1Х30)зелени-5х5пакетиРазгледување Цен...

Електронска јавна аукција
Цена: 18,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-(8Х15)-23Х8 пакетиРазгледување Центар за запл...

Електронска јавна аукција
Цена: 22,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE-25Х6 пакетиРазгледување Центар за за...

Електронска јавна аукција
Цена: 39,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI (8X30)-33Х8 пакетиРазгледување Центар за запле...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list