Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/58-22 (15)
РД Прилеп број 2719-13/5/1-26/1 (1)
01/2020 РдТетово 27-8/787-Г/3-3 (5)
01/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-4 (10)
01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/28 (5)
01/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/27 (17)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/39-13 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/37-13-1 (2)
РД Прилеп број 28-19-27/13-11 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-3/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-3/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-3/1 (1)
01/2020 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5-2 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 550,262 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - Пасиште

 Пасиште КП 696,класа 4место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д ...

Електронска јавна аукција
Цена: 226,103 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1397, класа 7, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свиларе...

Електронска јавна аукција
Цена: 87,313 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

  НИВА.КП 1377, класа 6, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 497,293 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - ЛОЗЈЕ

  Лозје,КП 1537 , класа 5, место викано МОДУЛ, KO Д Свил...

Електронска јавна аукција
Цена: 113,609 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 1417, класа 6, место викано МОДУЛ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 107,802 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.01.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 706,класа 6, место викано НОВИ ВЕТЕРНИК, KO Д Св...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list