Продажба


Јавна аукција


06/2020 РД Тетово 27-8/787-Г/3-8 (5)
06/2020 РД Тетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-9 (9)
РД Прилеп број 27-19-24/21-9-7 (1)
РД Струмица - Прва јавна аукција бр.2215-91/06110-40176/8 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-59/3 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/37-16-1 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,221,759 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Линија за тетрапак

ЛИНИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕТРАПАК ПАКУВАЊЕ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 292,740 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Машина за цедење на овошје

МАШИНА ЗА ЦЕДЕЊЕ НА ОВОШЈЕ МАРКА :RETTERUNASCHINENГод на произ...

Електронска јавна аукција
Цена: 236,775 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФИАТ ФИОРИНО  ББ ФУРГОНГод на произв.2010Рег. Бр. Г...

Електронска јавна аукција
Цена: 753,375 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ МАН БА-КЕСОНГод на произв. 2007Рег. Бр. ГВ-1496-АЦ 

Електронска јавна аукција
Цена: 374,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.09.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФОРД  ВВ ФУРГОНГод на произв.2007РЕГ БР. ГВ-229-ВП

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list