Продажба


Јавна аукција


01/2021 РД Битола Решение бр. 2719/015-8-4 (1)
01/2021 РД Тетово 27-8/787-Г/3-12 (2)
01/2021 РД Тетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-13 (4)
01/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/17 (2)
РД Прилеп Заклучок бр. 2619-12/9-3 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 6,666,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.01.2021 11:00:00

Земјишта

Деловен објет со следните ознаки: Имотен лист број 5317, ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list