Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.27-38/9 (1)
РД Штип по решение бр.27-38/10 (1)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2819/15-46-2 (7)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2719/14-9/1-4 (1)
РД Струмица, решение бр.27-67/8 од 30.06.2021, оглас бр.07/2021 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/7-2 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/4 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/5 (2)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/6 (11)
РД Прилеп 2719-28/7-7/3 (5)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 717,711 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

ЛАКТОФРИЗЕР

ЛАКТОФРИЗЕР ЕДНО ПАРЧЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЛ. ДЕБАРСКИ ПА...

Електронска јавна аукција
Цена: 703,929 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

ПОТОПНА ПУМПА

ПОТОПНА ПУМПА ЕДНО ПАРЧЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЛ. ДЕБАРСКИ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 151,228 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

АПАРАТ ЗА МОЛЗЕЊЕ

АПАРАТ ЗА МОЛЗЕЊЕ ДУОВАК СО ИНДИКАТОР КОЛИЧИНА(4*37807,00) ...

Електронска јавна аукција
Цена: 176,858 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

РЕЛИСЕР

РЕЛИСЕР КОМПЛЕТ СО МЛЕЧНА ПУМПА ЕДНО ПАРЧЕ РАЗГЛЕДУВА...

Електронска јавна аукција
Цена: 25,924 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

РЕГУЛАТОР ЗА ВАКУМ

РЕГУЛАТОР ЗА ВАКУМ ЕДНО ПАРЧЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЛ. ДЕБА...

Електронска јавна аукција
Цена: 7,162 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

ВАКУМ МЕТАР

ВАКУМ МЕТАР ЕДНО ПАРЧЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЛ. ДЕБАРСКИ ПА...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list