Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.27-38/9 (1)
РД Штип по решение бр.27-38/10 (1)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2819/15-46-2 (7)
07/2021 РД Битола Решение бр. 2719/14-9/1-4 (1)
РД Струмица, решение бр.27-67/8 од 30.06.2021, оглас бр.07/2021 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/8 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
РД Струмица, Решение за продажба бр.27-67/7-2 од 30.06.2021, Оглас бр.07/21 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/4 (1)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/5 (2)
07/2021 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-27/6 (11)
РД Прилеп 2719-28/7-7/3 (5)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 16,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Кран за пренесување на товар

ТИП:Русија произведен 1994

Електронска јавна аукција
Цена: 505,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Трафостаница

ТИП:Energoinvest/BTS 4 10/04

Електронска јавна аукција
Цена: 41,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Компресорска станица

Компресорска станица, марка : HYDROVANE/ERR 140

Електронска јавна аукција
Цена: 53,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Систем за припремање на лепило

Систем за припремање на лепило, Марка ABC GEMELLI/A3 030 A  пр...

Електронска јавна аукција
Цена: 387,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2021 11:00:00

Машина - Технолошка линија за про...

Машина - Технолошка линија за производство на натрон в...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list