Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.28-37/1-1 (1)
РД Штип по решение бр.28-15/18-14 (1)
РД Струмица по решение бр.28-177/3-2 (1)
РД Струмица, бр.28-177/4-1, Оглас бр.05/2022 (1)
РД Прилеп 2719-24/09/20/8 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,154,772 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.05.2022 11:00:00

Постројка за дробење и сепарирањ...

Постројка за дробење и сепарирање на кварцен песок, ма...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list