Продажба


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.28-37/8-2 (3)
03/2023 РД Битола Решение бр. 2819/15-26/2 (2)
РД Штип по решение бр.28-37/4-5 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип по решение бр.28-15/18-18/4 (1)


Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 252,837 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.03.2023 11:00:00

Машина за режење на трупци (автом...

Машина за режење на трупци (автоматска брента)  марк...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list