Вид на продажба


Електронска јавна аукција (47)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/5-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/4-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-2 (3)
РД Прилеп број 28-19-27/13-7 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-9 (7)
РД Прилеп број 28-19-13/39-9 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/58-8 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/30-5 (1)
07/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/4 (3)
07/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/5 (1)
07/2019-РД Скопје Решение бр 27-178/21 (1)
07/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/22 (3)
07/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/23 (1)
07/2019 ДГДО Решение бр.1211/5 од 04.07.2019 (16)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-13/27-8 (1)
07/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/29 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 171,404 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

ТВ Предавател со Линк

ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за...

Електронска јавна аукција
Цена: 171,404 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

ТВ Предавател со Линк

ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за...

Електронска јавна аукција
Цена: 171,404 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

ТВ Предавател со Линк

ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за...

Електронска јавна аукција
Цена: 488,147 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

Мерцедес

ПМВ MERCEDES-BENZ BT-9065-AC  БР.ШАС. WDD2452081J036380 ГОД.ПРОИЗ. 2005 МЕС...

Електронска јавна аукција
Цена: 150,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

БРУСИЛИЦА

БРУСИЛИЦА ЗА ОКРУГЛО БРУСЕЊЕ РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ПРОСТОРИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 90,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 11:00:00

ПРЕСА

ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА ГОДИНА П-ВО 1985 РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ПРОСТОР...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list