Вид на продажба


Електронска јавна аукција (42)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


Регионална дирекција Штип бр.28-15/13 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-9 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (2)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/10-2  (1)
Регионална дирекција Штип бр 28-15/2-4  (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/10 (5)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/ 3-4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/14  (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/7 -4  (3)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/5 -4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-4  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-3 (1)
06/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-19/12-11/3-1 (18)
05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/26 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/14 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 20,920 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\ливада 1/4ИЛ БР.169КО ДВОРЦИКП 381Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 132,017 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\ливада 1/4ИЛ БР.169КО ДВОРЦИКП 380Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 34,075 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\ливада 1/4ИЛ БР.169КО ДВОРЦИКП 1113Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 22,187 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\ниви 1/4ИЛ БР.169КО ДВОРЦИКП 1090Површина 1...

Електронска јавна аукција
Цена: 182,390 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\ливада 1/2ИЛ БР.554КО ЛИСИЧАНИКП 1195Површ...

Електронска јавна аукција
Цена: 100,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

УМЕТНИЧКИ СЛИКИ: МРТВА ПРИРОДА, Ш...

Уметничка слика МРТВА ПРИРОДА Техника-масло на платно ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list