Вид на продажба


Електронска јавна аукција (75)
Слободна (комерцијална) продажба (7)


Продажба


Јавна аукција


РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/06160-60463/Сл-5/1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.2618-1/60160-60463/Сл-6/1-2/1-4 (7)
РД ШТИП Заклучок бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-18 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.26-142/1-4/1 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-46/1 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-41/4 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-27/5 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/5 (2)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/7 (1)
01/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/12 (12)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/21 (5)
01/РД Тетово заклучок бр.28-8/8203-Т/10 (1)
РД Струмица,Заклучок бр.25-1047/3-1649-4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/2 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/3 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/4 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/5 (21)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/6 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/7 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/8 (3)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/9 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/10 (1)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/11 (4)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/12 (2)
01/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/1 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


01/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/22 (7)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 111,416 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ

НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ-Количина 3537Разгледува...

Електронска јавна аукција
Цена: 9,135 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01

НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01-Количина 87Разгледување: Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 20,458 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01

НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01-Количина 167Разгледување: Центар ...

Електронска јавна аукција
Цена: 84,560 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА БАМБУС 02 и 03

НАВЛАКА БАМБУС 02 и 03-Количина 1208Разгледување: Центар з...

Електронска јавна аукција
Цена: 39,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА БАМБУС 01

НАВЛАКА БАМБУС 01-Количина 448Разгледување: Центар за за...

Електронска јавна аукција
Цена: 38,857 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.01.2018 11:00:00

НАВЛАКА ЗА СТОЛ PVC

НАВЛАКА ЗА СТОЛ PVC-Количина 793Разгледување: Центар за з...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list