Вид на продажба


Електронска јавна аукција (34)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/8 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-9 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-11  (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1 (5)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/24 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (15)
09/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5 (1)
09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6 (3)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7 (1)
09/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/30 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-10 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/27-10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 74,880 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-26Х6 пакети Разгледување : Во Центар за за...

Електронска јавна аукција
Цена: 123,648 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ- ФЕМИНА- 184 х12пакети  Разгледување : Во Цент...

Електронска јавна аукција
Цена: 21,504 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Пелени за возрасни

ПЕЛЕНИ ЗА ВОЗРАСНИ-FIXI-14 Х 12пакетиРазгледување: Во  Ц...

Електронска јавна аукција
Цена: 175,275 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

ПМВ FIAT DOBLO

 Патничко моторно возило - Комби, марка FIAT тип: 6 DOBLO, г...

Електронска јавна аукција

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Готехничка дупчалка модел/тип: MUS...

Готехничка дупчалка модел/тип: MUSTANG 4-N3, фабрички број 899...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

ТВ Предавател со Линк

ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за...

Слободна (комерцијална) продажба
sort
grid
list
list