Вид на продажба


Електронска јавна аукција (46)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19 (18)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (2)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/62 (1)
10/18 РД Прилеп 25-5233/8 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


10/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/10 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/25 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/11 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/14 (2)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/60 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/61 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ФИАТ

ПМВ FIAT  DUCATO  230L   РЕГ. ТАБЛ. OH-461-BR  ГОД. ПРОИЗ. 199...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

КАМИН

КАМИН НА ПЕЛЕТИ КАРИНА ЦРН(ДВЕ ПАРЧИЊА)РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Капачиња

Капачиња, количина 15.000

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 16,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

TB – VIVAX бр.2,TB – FUEGO бр.2

ГРУПА 18:TB – VIVAX   бр.2,TB – FUEGO   бр.2Разглед...

Електронска јавна аукција
Цена: 15,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1,TB – QUDRO б...

ГРУПА 17:Компјутер кукиште  бр.1,TB – QUDRO   бр.2,TB ...

Електронска јавна аукција
Цена: 28,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2,ТВ- RUNDING б...

ГРУПА 16:Компјутер кукиште бр.2,ТВ- GRUNDING  бр 3,ТВ-BEKO  ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list