Вид на продажба


Електронска јавна аукција (64)
Слободна (комерцијална) продажба (13)


Продажба


Јавна аукција


12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/3 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/6 (2)
12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/2-25/3 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/2-2 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-7 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-12 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/29-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-1 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/6 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 2819-13/36-2 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-1 (1)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/55-3 (7)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-2 (2)
12/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-2 (10)
РД Штип заклучок бр. 28-15/20-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-9 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19-2 (17)
12/2018 Регионална дирекција Струмица Заклучок бр.28-140/7-1 од 27.11.2018 година (4)

Слободна (комерцијална) продажба


12/18 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-6/1 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-35/16 (2)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/26 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/5 (1)
12/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-30/27 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-10/1 (1)
12/2018 Рд Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/11 (1)
12/2018 РД Битола заклучок бр. 24-19/6-52-3/15 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 15,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори ,Ш...

Група 7: Компјутер кукиште  бр..2МАУС  бр.1ТАСТАТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 26,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште ,Телевизори

Група 6: ТВ- FILIPS  бр..2ТВ- QART  бр..1ТВ- BEKO   бр.2TB...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште

Група 5:  Компјутер кукиште  бр..1Разгледување:С...

Електронска јавна аукција
Цена: 5,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Телевизори

Група 4: ТВ- QART  бр..2Разгледување:Секој работен ден...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер-Кукиште

ГРУПА 3 :  Компјутер-Кукиштебр.1Разгледување:Секој ра...

Електронска јавна аукција
Цена: 19,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.12.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 ТВ- BEKO бр...

Група 2: Компјутер кукиште  бр..2 ТВ- BEKO   бр.4Ра...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list