Вид на продажба


Електронска јавна аукција (66)
Слободна (комерцијална) продажба (25)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-5 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/14-10/4 (12)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-7 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/14-10 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-6 (2)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-3 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-6 (3)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-12/69/1-2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6-2 (16)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/8 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-6 (8)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-4 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-6 (2)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/9 (7)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/10 (1)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/11 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-10 (21)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/8 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/28 (1)
РД Прилеп заклучок број 25-3706/7-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 345,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-фреза за д...

Градежна механизација-фреза за дупчење и гребење на ас...

Електронска јавна аукција
Цена: 711,130 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-мини утов...

Градежна механизација-мини утоварач марка BOBCAT 763X, број...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,219,176 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-ваљак

Градежна механизација-ваљак марка DYNAPACK C152D, број на шас...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,440,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-кран

Градежна механизација-кран марка HERSTELLER 07K R210 KRAN, број н...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,148,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-асвалтерк...

Градежна механизација-асвалтерка марка BITELLI BB 651 C, број...

Електронска јавна аукција
Цена: 228,595 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-ваљак

Градежна механизација-ваљак марка BOMAG BW 100 AC VIBRATORY, број ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list