Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-7-1 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2719/15-2/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2819/14-5/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 24-19/14-47/1-2 (1)
02/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-5 (9)
02/2020 РдТетово 28-8/787-Г/3-4 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/2 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/3 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/6 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 388,733 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 697,класа 5 ,место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 955,097 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА.КП 698,класа 5, место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 410,893 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - НИВА

 НИВА КП 700,класа 5,место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, И...

Електронска јавна аукција
Цена: 211,566 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

недвижен имот - Пасиште

 Пасиште, КП 751, класа 4  ,место викано РАВАШЕ, KO Д Св...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,570,833 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Линија за тетрапак

ЛИНИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕТРАПАК ПАКУВАЊЕ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 376,380 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Машина за цедење на овошје

МАШИНА ЗА ЦЕДЕЊЕ НА ОВОШЈЕ МАРКА :RETTERUNASCHINENГод на произ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list