Продажба


Јавна аукција


02/2020 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-7-1 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2719/15-2/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 2819/14-5/4 (1)
02/2020 РД Битола Решение бр. 24-19/14-47/1-2 (1)
02/2020 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-5 (9)
02/2020 РдТетово 28-8/787-Г/3-4 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/1 (17)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/2 (5)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/3 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/5 (3)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/6 (1)
02/2020 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-44/4 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 304,425 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФИАТ ФИОРИНО  ББ ФУРГОНГод на произв.2010Рег. Бр. Г...

Електронска јавна аукција
Цена: 968,625 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ МАН БА-КЕСОНГод на произв. 2007 Рег. Бр. ГВ-1496-АЦ 

Електронска јавна аукција
Цена: 481,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ ФОРД  ВВ ФУРГОНГод на произв.2007РЕГ БР. ГВ-229-ВП

Електронска јавна аукција
Цена: 322,875 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ MITSUBISI L 200ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004Возилото е оштет...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,592 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ KIA RIO ДЦ 221  1,3 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 2002ВОЗИЛОТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 43,050 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.02.2020 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT JBADBГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 1998ВОЗИЛОТО Е ХАВАРИ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list