Вид на продажба


Електронска јавна аукција (34)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/8 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-9 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-11  (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1 (5)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/24 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (15)
09/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5 (1)
09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6 (3)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7 (1)
09/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/30 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-10 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/27-10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 180,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, MAN модел DFK, година на производс...

Електронска јавна аукција
Цена: 75,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Автобус-Комбе

Автобус Комбе PEUGEOT BOXER, година на производство 2000. Рег. Т...

Електронска јавна аукција
Цена: 750,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Теглач

Теглач со седло MAN, година на производство 2000. Рег. Табл...

Електронска јавна аукција
Цена: 141,450 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, FAP, тип 1314, година на производст...

Електронска јавна аукција
Цена: 35,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило, AUDI 80, модел 90, година на произв...

Електронска јавна аукција
Цена: 211,376 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Шампони,кремови,разни шишиња,цуц...

ГРУПА  3   Шампони,  кремови,  разни шишиња, ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list