Вид на продажба


Електронска јавна аукција (46)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19 (18)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (2)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/62 (1)
10/18 РД Прилеп 25-5233/8 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


10/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/10 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/25 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/11 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/14 (2)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/60 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/61 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 29,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1 ТВ- FILIPS бр...

ГРУПА 9:Компјутер кукиште  бр.1ТВ- FILIPS  бр.4ТВ GRUNDING &n...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 TB – FILIPS ...

ГРУПА 8:Компјутер кукиште бр.2;TB – FILIPS   бр.2:ТВ-&nbs...

Електронска јавна аукција
Цена: 18,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште ,МАУС,,ТАСТАТУ...

ГРУПА 7:Компјутер кукиште  бр.2;МАУС  бр.1ТАСТАТУРА ...

Електронска јавна аукција
Цена: 29,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ, Комјутер кукиште

ГРУПА 6:ТВ- FILIPS бр.2 ТВ- QART бр.1 ТВ- BEKO бр.2 TB – HUNDAI -неиспр...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 5 :Компјутер кукиште  бр.1Разгледување: Секо...

Електронска јавна аукција
Цена: 8,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

ТВ- QART бр..2

ГРУПА 4 :ТВ- QART  бр.2Разгледување: Секој работен ден...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list