Вид на продажба


Електронска јавна аукција (42)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


Регионална дирекција Штип бр.28-15/13 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-9 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (2)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/10-2  (1)
Регионална дирекција Штип бр 28-15/2-4  (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/10 (5)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/ 3-4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/14  (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/7 -4  (3)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/5 -4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-4  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-3 (1)
06/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-19/12-11/3-1 (18)
05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/26 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/14 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА

ЕЛЕКТРИЧНА АГОЛНА БРУСАЛКА BOCH GWS-22-230 HJ ПАРЧИЊА(2) МЕСТО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ

ВИНКЛИ ЗА СТОЛБОВИ ПАРЧИЊА(229)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР

ЕЛЕКТРИЧЕН СТАТИЧЕН ЦИРКУЛАР НА НОГАЛКИ БЕЛИЈА-ЖОЛТ И ...

Слободна (комерцијална) продажба

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

МЕТАЛНИ КОШЕВИ

МЕТАЛНИ КОШЕВИ ПАРЧИЊА(31)МЕСТО НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ ВО ЦЕНТ...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 95,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

ПМВ Фиат пунто година на произво...

ПМВ Фиат пунто година на производство 2005г.рег.бр.KO-6986-AB,...

Електронска јавна аукција
Цена: 825,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

КРАН

КРАН ДИГАЛКА ОМЕГА МОД. 20&Н (ШАСИЈА)СЕРИЈА А500427.62 НЕРЕ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list