Вид на продажба


Електронска јавна аукција (66)
Слободна (комерцијална) продажба (25)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-5 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/14-10/4 (12)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-7 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/14-10 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-6 (2)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-3 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-6 (3)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-12/69/1-2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6-2 (16)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/8 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-6 (8)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-4 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-6 (2)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/9 (7)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/10 (1)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/11 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-10 (21)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/8 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/28 (1)
РД Прилеп заклучок број 25-3706/7-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 190,496 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-ваљак

Градежна механизација-ваљак марка HAMM HD10, број на шасиј...

Електронска јавна аукција
Цена: 441,591 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко Моторно возило марка BMW 765/730 D, број на шасија WB...

Електронска јавна аукција
Цена: 150,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-Грејдер

Градежна механизација-Грејдер марка AVELING- BERFORD SUPER 400 MG5, ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,281,280 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Градежна механизација-багер

Градежна механизација-багер марка FIAT- HITASHI FH 150.3, број н...

Електронска јавна аукција
Цена: 151,606 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Товарна приколка-кипер

Товарна приколка- кипер марка КОЕГЕЛ КМ 130-3, број на шас...

Електронска јавна аукција
Цена: 47,360 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

ПМВ OPEL Corsa C

ПМВ OPEL Corsa C SK-516-LD, 2002 година - не е во возна состојба

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list