Вид на продажба


Електронска јавна аукција (46)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


09/18 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/25/7 (5)
РД Штип заклучок бр. 28-15/15-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/17-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-6 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/5-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/6-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/19 (18)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/5 (2)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/5 (2)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/6-1 од 26.09.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/1-6 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/62 (1)
10/18 РД Прилеп 25-5233/8 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


10/РД Тетово заклучок бр.2419/4583-Т/3-2/10 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/25 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-207/11 (1)
10/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/6-52-3/14 (2)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/60 (1)
10/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/61 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.1

ГРУПА 3 :Компјутер кукиште бр.1Разгледување: Секој рабо...

Електронска јавна аукција
Цена: 22,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр..2 ТВ- BEKO бр...

ГРУПА 2 :Компјутер кукиште бр.2ТВ- BEKO бр.4Разгледување: С...

Електронска јавна аукција
Цена: 31,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кукиште бр.2;ТВ- QUATRO бр....

ГРУПА 1 :Компјутер кукиште бр.2;ТВ- QUATRO  бр.3;TB –SAMSUNG ...

Електронска јавна аукција
Цена: 100,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Комјутер-Кукиште ,Телевизори

КОМПЈУТЕР-КУКИШТЕ кол.9ТВ TELEFUNCEN кол.2ТВ -QADRO  кол.3ТВ -GR...

Електронска јавна аукција
Цена: 45,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Штампач, Монитор ,Тастатури,Маус,...

ШТАМПАЧ кол.1МОНИТОР кол.3ТАСТАТУРИ  кол.2МАУС кол.3ТВ...

Електронска јавна аукција
Цена: 35,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2018 11:00:00

Компјутер кук.-6,TB -TCL-1TB -LG-1,TB-SAMSUNG-1,...

Компјутер кук.-6,TB -TCL-1TB -LG-1,TB-SAMSUNG-1,ТВ-FINLUK-1,ТВ-QUATRO -1ТВ GRUNDIN...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list