Вид на продажба


Електронска јавна аукција (56)
Слободна (комерцијална) продажба (20)


Продажба


Јавна аукција


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-6 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-46/2 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (2)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-27/6 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/8 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/2-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/3-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр28-15/7-1 (6)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/4-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/5-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/6-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/8 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/9 (1)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/23 (5)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/8203-Т/12 (1)
Трета електронска јавна аукција по Оглас бр.03/18,РД Струмица (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
Рд Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.228-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Закилучок бр.28-140/2 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/22 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/25 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/27 (3)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/28 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/29 (4)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/30 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/31 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/32 (2)
03/2018 ДГДО Заклучок бр.27-1036/1-2 од 27.02.2018 година  (1)
03/18 РД Прилеп 25-5233/3 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/13 (12)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/23 (3)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/23 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/24 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/26 (1)
03/18 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/23 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 208,805 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Товарно моторно возило Peugeot Boxer FT ...

Товарно моторно возило Peugeot Boxer FT 2.2 74KW 2179 cm,бр.на шасијаV...

Електронска јавна аукција
Цена: 4,600 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Еко кожа парчиња

Еко кожа, количина 18 парчиња 52,16 м различни димензии, ра...

Електронска јавна аукција
Цена: 50 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Амбалажа за рерна

Амбалажа за рерна, количина 237

Електронска јавна аукција
Цена: 511,500 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Елементи за составување столици

Елементи за составување столици, количина 1.079

Електронска јавна аукција
Цена: 3,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Капачиња

Капачиња, количина 15.000

Електронска јавна аукција
Цена: 84,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Биде

Биде, количина 300

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list