Вид на продажба


Електронска јавна аукција (50)
Слободна (комерцијална) продажба (12)


Продажба


Јавна аукција


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/44-3 (2)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-27/13-2 (2)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/27-3 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/28-3 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2719-13/2-25/1 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/37-4 (8)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 2619-13/55-5 (7)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/2-4 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-13/39-4 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2 (2)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-5 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-59/1 (3)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-13/4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-4 (12)
02/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/1 (1)
02/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/2 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 25-3706/7-4 (1)
02/2019 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-8 (3)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 8-10/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 19-3/1 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок 24-19/15-28/7 (1)
02/2019 РД Битола заклучок бр. 24-19/4-30/29 (1)
02/2019 Рд Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/27 (1)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-83/24-50/Д-3704/16 (2)
02/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-55/10/7 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 1,500,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Возило

Теглач со седло MAN, произведено 2000 година, бр. на шасија ...

Електронска јавна аукција
Цена: 282,900 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило, FAP,тип 1314,произведено 1982 година...

Електронска јавна аукција
Цена: 581,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Возило

Товарно моторно возило,марка MAN,год.на производство 2004....

Електронска јавна аукција

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Возило

ПМВ FIAT PUNTO 1.2Бр на шасија ZFA17600005235306Бр на мотор 76A80007376441Ре...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 418,200 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна мажина ВАЉАК, марка AMMANN LANGENTHAL DTV 72Разгледувањ...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,820,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.02.2019 11:00:00

Машини

Градежна машина Ровокопач, марка FIAT-HITACHI EX215, година на ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list