Вид на продажба


Електронска јавна аукција (39)
Слободна (комерцијална) продажба (2)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп број 28-19-13/58-21 (15)
12/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-9-1 (1)
12/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/14-10/4-10-1 (1)
12/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/8 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-3 (1)
12/2019 Рд Тетово 27-8/787-Г/3-2 (5)
12/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-5/3 (1)
12/2019 РдТетово 27-8/28-8/2-510-Т/2-3 (9)
12/2019 РД Битола Решение бр. 2719/15-2/3 (1)
12/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/14-47/1-1 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип заклучок бр. 28-15/14-17/1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 /3-6/1 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 5,067,477 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

деловна просторија

ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА-41 М2 ИЛ 33715 КП 14986/1 КО ОХРИД 3 УЛ. ДИМИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 56,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

МАШИНА

МАШИНА ЗА ВИНКЛОВАЊЕ-РАЗГЛЕДУВАЊЕ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН Н...

Електронска јавна аукција
Цена: 3,047,259 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

деловна просторија

ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА 317 М2 МВ ТУМБА 1 КП 323 ДЕЛ 1 ИЛ 8911 КО АР...

Електронска јавна аукција
Цена: 322,875 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

ТМВ MITSUBISI L 200ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО 2004Возилото е оштет...

Електронска јавна аукција
Цена: 36,592 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ KIA RIO ДЦ 221  1,3 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 2002ВОЗИЛОТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 43,050 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.12.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

ПМВ RENAULT JBADBГОДИНА НА ПРОИЗВОДТСВО 1998ВОЗИЛОТО Е ХАВАРИ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list