Вид на продажба


Електронска јавна аукција (56)
Слободна (комерцијална) продажба (20)


Продажба


Јавна аукција


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-6 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-46/2 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (2)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-27/6 (1)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/8 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/2-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/3-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр28-15/7-1 (6)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/4-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/5-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/6-1 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/8 (1)
РД ШТИП Заклучок бр.28-15/9 (1)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/23 (5)
03/РД Тетово заклучок бр.28-8/8203-Т/12 (1)
Трета електронска јавна аукција по Оглас бр.03/18,РД Струмица (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
Рд Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.228-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/2 (1)
РД Струмица, Заклучок бр. 28-140/2 (1)
РД Струмица, Закилучок бр.28-140/2 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/22 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/25 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/27 (3)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/28 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/29 (4)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/30 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/31 (2)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/32 (2)
03/2018 ДГДО Заклучок бр.27-1036/1-2 од 27.02.2018 година  (1)
03/18 РД Прилеп 25-5233/3 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


03/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/13 (12)
03/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/23 (3)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/23 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/24 (1)
03/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/26 (1)
03/18 РД Прилеп Заклучок бр.24-5769/23 (2)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 71,033 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Солариум

Солариум ЕRGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 годинаРазгледување: Ул. Т...

Електронска јавна аукција
Цена: 110,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Апаратура за целулит

Апаратура за целулит C RF SYSTEM s/n THC 070260, производител Итал...

Електронска јавна аукција
Цена: 110,700 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Апаратура за обликување на тело

Апаратура за обликување на тело s/n BFSO5235, производител И...

Електронска јавна аукција
Цена: 33,358 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА

СПА МАСАЖА-СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 годинаРазгледување: Цент...

Електронска јавна аукција
Цена: 86,100 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT

ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 годинаРазгледување:Ул. 11 Окто...

Електронска јавна аукција
Цена: 2,136,089 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.03.2018 11:00:00

Машина за (реверсно) длабинско ду...

Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija, тип B1A,...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list