Вид на продажба


Електронска јавна аукција (34)
Слободна (комерцијална) продажба (10)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-3 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-12 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-15 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-4 (3)
РД Штип заклучок бр. 27-38/6 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/8 (1)
РД Прилеп број 28-19-27/13-9 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-11  (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-11-1 (5)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/24 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-11 (15)
09/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/6 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/5 (1)
09/2019 РД Скопје Решение бр 27-193/6 (3)
09/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-193/7 (1)
09/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-17/30 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/58-10 (3)
РД Прилеп број 28-19-13/27-10 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 43,680 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ- TENI-11Х28+1Х56 пакетиРазгледување: Во Центар за з...

Електронска јавна аукција
Цена: 12,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Пелени за возрасни

ПЕЛЕНИ-ЗА ВОЗРАСНИ-ВРЕЌИ-8Х10 пакетиРазгледување:Во ...

Електронска јавна аукција
Цена: 117,120 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ- SERENITI-АНАТОМСКИ-61Х4 пакетиРазгледување  Во ...

Електронска јавна аукција
Цена: 216,160 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SENTA-193Х20 пакети Разгледување: Во Центар за зап...

Електронска јавна аукција
Цена: 54,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ЗА ВОЗРАСНИ-34Х4 пакети Разгледување: Во&n...

Електронска јавна аукција
Цена: 51,840 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 24.09.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-SHICCO-27Х8Разгледување  Во Центар за з...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list