Вид на продажба


Електронска јавна аукција (66)
Слободна (комерцијална) продажба (25)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-5 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/14-10/4 (12)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-7 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/14-10 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-6 (2)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-3 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-6 (3)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-12/69/1-2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6-2 (16)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/8 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-6 (8)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-4 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-6 (2)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/9 (7)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/10 (1)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/11 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-10 (21)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/8 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/28 (1)
РД Прилеп заклучок број 25-3706/7-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило  FIAT  PUNTO 1.2,број на регистр...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 80,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Комбе

Комбе MERCEDEZ BENZ, број на шасија 60137118250366, број на мотор 616937...

Електронска јавна аукција
Цена: 56,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко моторно возило, AUDI 80, модел 90, година на произв...

Електронска јавна аукција
Цена: 128,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Приклучно -GORICA

Приклучно GORICA, година на производство 1975. Рег. Таблица P...

Електронска јавна аукција
Цена: 108,800 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Приклучно JAMBO

Приклучно JAMBO JAMBO, година на производство 1986. Рег. Табли...

Електронска јавна аукција
Цена: 384,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило MAN, година на производство 2002. Р...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list