Вид на продажба


Електронска јавна аукција (60)
Слободна (комерцијална) продажба (7)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-16 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-5 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-1 (1)
10/2019 -Рд Тетово/27-8/28-8/2-510-Т/2-1 (14)
РД Прилеп број 28-19-13/58-19 (15)
10/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/4 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5 (3)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/6 (12)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/7 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/15-32/12 (5)
10/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/25 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-27/13-10 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-12 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-12-1 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 32,400 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Детски пелени

ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE-25Х6 пакетиРазгледување Центар за за...

Електронска јавна аукција
Цена: 71,280 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI (8X30)-33Х8 пакетиРазгледување Центар за запле...

Електронска јавна аукција
Цена: 39,312 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ- TENI-11Х28+1Х56 пакетиРазгледување Центар за заплен...

Електронска јавна аукција
Цена: 11,520 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Пелени за возрасни

ПЕЛЕНИ-ЗА ВОЗРАСНИ-ВРЕЌИ-8Х10 пакетиРазгледување Цента...

Електронска јавна аукција
Цена: 105,408 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ- SERENITI-АНАТОМСКИ-61Х4 пакетиРазгледување Центар з...

Електронска јавна аукција
Цена: 48,960 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

Влошки

ВЛОШКИ-SERENITI-ЗА ВОЗРАСНИ-34Х4 пакетиРазгледување Центар ...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list