Вид на продажба


Електронска јавна аукција (66)
Слободна (комерцијална) продажба (25)


Продажба


Јавна аукција


РД Прилеп заклучок број 2719-13/2-25/2-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/2-2 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 20-5 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/14-10/4 (12)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-5 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 18-7 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/14-10 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-6 (2)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-39/4 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-3 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-6 (3)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-12/69/1-2-1 (1)
РД Прилеп заклучок број 27-19-13/1-6-2 (16)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/8 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-6 (8)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-4 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-6 (2)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/9 (7)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/10 (1)
04/2019-РД СКОПЈЕ Заклучок бр.27-178/11 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-10 (21)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/15-28/8 (1)
04/2019 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/28 (1)
РД Прилеп заклучок број 25-3706/7-5 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/28-5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 890,504 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

земјоделско земјиште

земјоделско земјиште, класа 4, катастарска култура 33,ко...

Електронска јавна аукција
Цена: 521,386 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

земјоделско земјиште

земјоделско земјиште, класа 5, катастарска култура 33, к...

Електронска јавна аукција
Цена: 145,947 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

земјоделско земјиште

земјоделско земјиште, класа 5, катастарска култура 33, к...

Електронска јавна аукција

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Патничко моторно возило

Патничко возило KIA PREGIO, со рег.ознака KA-2809-AB, број на шас...

Слободна (комерцијална) продажба
Цена: 1,200,000 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Теглач

Теглач со седло MAN, година на производство 2000. Рег. Табл...

Електронска јавна аукција
Цена: 226,320 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.04.2019 11:00:00

Товарно моторно возило

Товарно моторно возило, FAP, тип 1314, година на производст...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list